[Provoz] Postup prekladu


To provoz zavinac debian bod cz
From Martin Šín <martin bod sin zavinac seznam bod cz>
Date Mon, 11 Apr 2005 22:19:52 +0200

Dobrý den,
příště (pokud jsem překladem neurazil český jazyk) už to zvládnu sám,
ale nyní bych se raději ještě zeptal na několik věcí.
Přeložil jsem adjtimex (při dalším překladu se předem ozvu, že jsem se
do toho pustil). Soubor je přiložen - zkoušel jsem příkazy:
msgfmt -c -v -o /dev/null adjtimex_1.20-3_cs.po
tady to je v pořádku, při
podebconf-display-po -fdialog adjtimex_1.20-3_cs.po
je text napsán anglicky ...?


Nyní to mám poslat na adresu: bugs.debian.org

Subject: [l10n] Czech translation for adjtimex

Package: adjtimex
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachement there is initial Czech translation (cs.po) for adjtimex
package, please include it.

Regards
        jmeno ...

Dovolil jsem si použít vzor z http://debian.cz/develop/sample-bug.txt

Na adrese http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/cs jsem koukal, že
to ukazuje průběžně stav překladu jednotlivých balíků, toho se docílí
jak?

Doufám ze jsem vás příliš neznechutil svými otázkami, ale lepší se
zeptat...

Pěkný den,
Martin Šín

... Návod na tvorbu překladů i ukázky jsem si přečetl, nerad bych něco
pokazil...
# Czech translation of adjtimex templates
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: adjtimex 1.20-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-09-20 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-4-10 22:13+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin bod sin zavinac seznam bod cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz zavinac debian bod cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Should adjtimex be run at installation and at every startup?"
msgstr "Má být adjtimex spuštěn při instalaci a při každém spuštění?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"adjtimex can run at system startup to set the kernel time parameters to the "
"values in /etc/default/adjtimex. Don't accept if you just want to use "
"adjtimex to inspect the current parameters."
msgstr ""
"adjtimex může běžet při každém startu systému a nastavit parametry jádra na "
"hodnoty z /etc/default/adjtimex. Při nesouhlasu bude adjtimex nastaven "
"na zjištění aktuálních parametrů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12
msgid "Should adjtimexconfig be run at installation time?"
msgstr "Má být adjtimexconfig spuštěn při instalaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12
msgid ""
"The adjtimexconfig script will use adjtimex to find values for the kernel "
"variables tick and frequency that will make the system clock approximately "
"agree with the hardware clock (also known as the CMOS clock).  It then saves "
"these values in the configuration file /etc/default/adjtimex so the settings "
"will be restored on every boot, when /etc/init.d/adjtimex runs."
msgstr ""
"adjtimexconfig skript použije adjtimex k nalezení hodnot pro proměnné "
"časovače a frekvence jádra tak, že nastaví systémové hodiny přibližně na "
"hodnotu hardwarových hodin (také známých jako CMOS hodiny). Pak uloží "
"tyto hodnoty do konfiguračního souboru /etc/default/adjtimex aby mohlo být "
"nastavení obnoveno při každém startu, vždy při spuštění /etc/init.d/adjtimex."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12
msgid ""
"The script takes 70 sec to run. Alternatively, you can run adjtimexconfig "
"yourself at a later time, or determine the kernel variables one of several "
"other ways (see the adjtimex man page) and install them in /etc/default/"
"adjtimex."
msgstr ""
"Spuštění skriptu zabere 70 sekund. Nebo můžete spustit adjtimexconfig "
"samostatně později, případně určit proměnné jádra jedním z několika různých "
"způsobů (podívejte se na adjtimex  manuálovou stránku)  a umístěte je do "
"/etc/default/adjtimex."

Partial thread listing: